Partilerin Logoları

Bugünkü yazımızda Türkiye’deki siyasi partilerin logoları ve tasarımlarını inceleyeceğiz. Her parti kendi logosunda vatan, millet, bayrak, Atatürk ve diğer değerlerimizden esinlenerek tasarlanmış benzersiz bir tarz yaratır. AK Parti, Türk bayrağı renkleri olan kırmızı, beyaz ve mavi tonlarını kullanırken, CHP logosunda ana renk olarak kırmızı kullanmış ve yan yana duran 6 ok logonun vazgeçilmez parçasıdır. MHP logosunda Turan motifleri yer alır ve ana renk olarak sarı-kırmızı kullanılır. İYİ Parti logosunda Türk bayrağı renkleri ve güneş simgesi kullanırken, HDP yeşil, kırmızı ve sarı renkleri kullanır ve aynı zamanda güneş simgesi ve daire figürü logoda yer alır.

DP logosunda mavi ve turuncu renkler kullanılırken, logoda güneş ve hilal işaretleri de yer alır. Vatan Partisi logosunda al bayrağı ve Atatürk imzası yer alırken, TKP logosunda kırmızı, sarı ve siyah renkleri kullanmış ve yan yana dizilmiş işçi ve köylü figürleri de logoda yer alır. Saadet Partisi logosunda yeşil ve mavi renkler kullanılırken, logoda ay-yıldız ve parti adı yer alır. Gelecek Partisi logosunda mavi ve turuncu renkler kullanılırken, logoda parti ismi ve el sıkışan iki insan figürü yer alır.

Her parti kendi anlayışına, ideolojisine ve değer yargılarına uygun olarak bir logo tasarlar. Logolarda kullanılan renkler, şekiller ve semboller partilerin kimliğini yansıtır. Elçiye zeval olmaz atasözünde de belirtildiği gibi, siyasi partilerin logoları da onların kimliklerini ve ideolojilerini yansıtması açısından son derece önemlidir.

AKP

Türkiye’deki siyasi partilerin önemli bir kısmı, parti logosu ile kendilerini ifade eder. Bu partiler arasında yer alan AK Parti’nin logosu da oldukça tanınmıştır. AK Parti logosunda ana renkler olarak Türk bayrağı renkleri olan kırmızı, beyaz ve mavi tonları kullanılır. Siyasi partinin çağdaş ve çağın gerekliliklerine uygun olduğunu vurgulayan logo, Türkiye’nin milli renklerine sahip olması ile de parti üyelerinin milliyetçi duygularını yansıtır. AK Parti’nin logosunda yer alan Türk bayrağı renkleri kadar parti adı ve sembolik bir şekil de siyasi partinin halk tarafından kolayca hatırlanmasını sağlar.

CHP

CHP, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kısaltmasıdır. Partinin logosunda ana renk olarak kırmızı kullanılır. Logoda yer alan ve yan yana duran 6 ok, CHP’nin vazgeçilmez parçasıdır. Bu oklar, Türkiye’deki 6 bölgesi ve her bölgeden partiye olan katılımın eşit derecede önemli olduğunu simgeler. Ayrıca, oklar kendi içlerinde altı ayrı renge sahiptir ve bu renkler, insanların zenginliklerini ve kültürlerini partide paylaşabilecekleri anlamına gelir. CHP logosu, parti üyeleri ve taraftarları arasında yaygın olarak kullanılan bir semboldür.

MHP

MHP logosu, ana renk olarak sarı ve kırmızıyı kullanır. Bu renkler, Turan motiflerine atıfta bulunarak seçilmiştir. Turan, Orta Asya kökenli bir kültür ve tarih bölgesidir. Ortak bir dil, kültür ve tarihi paylaşan birçok halkı kapsar. MHP logosunda bu motiflere atıfta bulunarak Türk milliyetçiliğine vurgu yapılmaktadır. Turan motifleri genellikle güneşin doğuşunu temsil eder, MHP logosunda da bu sembolizmi taşır. MHP’nin turuncu ile sarıyı birleştiren logosu, partiye güçlü bir kimlik verir.

İYİ Parti

İYİ Parti, kurulduğu günden itibaren Türkiye’nin siyasi arenalarında aktif olarak yer almaktadır. Partinin logosunda Türk bayrağı renkleri olan kırmızı, beyaz ve mavi tonları kullanılmaktadır. Logodaki ana sembol olarak da güneş simgesi yer alır. Güneş, Işık ve Adalet hareketinin sembolü olduğu belirtilmektedir. Logonun amacı, Türk bayrağı renklerini temsil ederken ülke genelinde birleşmek amacı ile güneş simgesinin yer almasıdır. Parti, 2017 yılında kurulmuş olmasına rağmen kısa sürede Türkiye’deki siyasi partiler arasında önemli bir yer edinmiştir.

HDP

HDP’nin logosunda yeşil, kırmızı ve sarı renkler kullanılır. Bu renkler üç farklı etnik gruba atıfta bulunduğu söylenir: yeşil Kürtler, kırmızı Türkler ve sarı Yezidiler için. Ayrıca güneş simgesi ve daire figürü logoda yer alır. Güneş, “yeniden doğuş” fikrini temsil ederken, daire figürü tamamlayıcılığı ve barışı simgeler. HDP’nin logosu, parti mensupları ve hatta seçmenleri tarafından bile bir sembol olarak benimsenmiştir. Hatta bazıları, çıkartmalar ve bayraklar gibi objelerde kullanarak açık bir şekilde siyasi görüşlerini belirtirler.

DP

Demokrat Parti logosu, mavi ve turuncu renklerle tasarlanmıştır. Bu renklerin anlamı parti tarafından neden seçildiği hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, diğer parti logolarındaki gibi Türk bayrağı renkleri kullanmamaları dikkat çekicidir.

Logoda ayrıca güneş ve hilal işaretleri bulunur. Hilal, İslam dinini ve Türk kültürünü temsil ederken, güneş ise ışık, aydınlık ve umut anlamlarına gelmektedir. Bu sembollerin logoda kullanılması, parti ideolojisi hakkında da ipuçları vermektedir.

Vatan Partisi

Vatan Partisi, Türk milliyetçiliğini savunan bir parti olarak bilinir. Partinin logoda yer alan al bayrağı, Türkiye’nin milli ve manevi değerlerini ifade etmektedir. Aynı zamanda parti lideri Doğu Perinçek’in sık sık söylediği bir söz olan “Türkiye’nin bağımsızlığı al bayrağın gölgesindedir” ifadesinin de sembolüdür.

Logonun diğer bir önemli parçası ise Atatürk imzasıdır. Parti Atatürkçü bir siyasi çizgide yer alır ve Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin değerlerine bağlılığını vurgulamaktadır.

Vatan Partisi’nin logosu, milliyetçilik ve Atatürkçülüğü vurgulayan bir tasarıma sahiptir.

TKP

TKP, Türkiye Komünist Partisi’nin logosunda kırmızı, sarı ve siyah renkleri kullanılır. Kırmızı, devrimci bir renk olarak tanımlanırken, siyah ve sarı çalışan sınıfı ve köylüleri temsil eder. Logoda yan yana dizilmiş işçi ve köylü figürleri yer alır. İşçi ve köylüler, TKP’nin temel seçmen kitlesini oluşturur. Logodaki renkler ve figürler, partinin ideolojisini ve hedeflerini yansıtır. TKP, sosyalizm idealine dayalı bir siyasi parti olarak, toplumsal eşitliği ve adalete inanır. Parti, devrimci bir mücadele vererek sömürüsüz bir toplum hayaliyle yola çıkar.

Saadet Partisi

Saadet Partisi, siyasi faaliyetlerine Milli Selamet Partisi olarak başlamıştır. Partinin logosunda yeşil ve mavi renkler tercih edilmiştir. Yeşil renk, İslamiyet’in din rengi olarak kabul edilirken, mavi renk huzuru ve barışı simgelemektedir. Logo içerisinde yer alan ay-yıldız simgesi Türkiye’nin milli sembolüdür ve parti adı altında yer almaktadır.

Gelecek Partisi

Gelecek Partisi, Türkiye’de yeni kurulmuş bir siyasi partidir. Parti logosunda mavi ve turuncu renk tonları kullanılmaktadır. Logoda parti ismi ve el sıkışan iki insan figürü bulunmaktadır. Gelecek Partisi, ülkede değişime ihtiyaç duyan insanların umutlarını temsil etmektedir. Mavi renk, parti tarafından benimsenen temel değerleri ve hedefleri ifade ederken, turuncu renk ise sosyal adaleti ve eşitliği vurgulamaktadır. El sıkışan iki insan figürü ise birlikte çalışmaya olan inancı simgelemektedir. Gelecek Partisi, Türk siyasi sahnesinde yeni bir renk ve hevesle beklenmektedir.

Yorum yapın