Mobbing Örnekleri

Mobbing, çalışanların iş yeri içerisinde maruz kaldığı psikolojik, fiziksel ya da duygusal tacize denir. Bu makalede, mobbingin farklı örneklerine de değineceğiz. Psikolojik mobbingde, işyerinde sürekli eleştiriler yapılması ya da kişinin iş yapamaz hale getirilmesi örnek verilebilir. Bu durumlar çalışanın psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler bırakabilir. Duyusal mobbing örnekleri arasında ise fiziksel taciz ya da sesli taciz yer alır. Genel mobbing örnekleri arasında ise küfür ve yalancı iddialar ile iş yükünün artırılması gibi durumlar karşımıza çıkar.

Psikolojik Mobbing

İş yerinde psikolojik mobbing birçok farklı şekillerde yaşanabilir. Bunlardan biri sürekli eleştirilerdir. Eleştiriler sürekli tekrarlandığında, kişinin özgüveni bozulabilir ve stres, depresyon gibi psikolojik sorunlara yol açabilir. İş yapamaz hale getirme diğer bir örnektir. Kişi, iş yükü artırılarak veya işiyle ilişkili kaynakları kısıtlanarak iş yapamaz hale getirilebilir. Mobbing sonucu, kişinin işten ayrılması, iş performansının düşmesi ve psikolojik sorunlar yaşaması gibi kötü sonuçlar doğabilir.

Bu gibi durumlarda iş yerine şikayet etmek önemlidir. İş yerinde mobbingin önüne geçebilmek için, çalışanların bilinçlenmesi ve farkındalık yaratılması gerekmektedir. Yöneticilerin, çalışanlar arasında daha iyi bir iletişim kurması, eleştirilerin yapıcı ve yapılması gerektiği yerde yapılması, ve çalışanların psikolojik olarak desteklenmesi de önemlidir.

Sürekli Eleştiri

İş yerinde kişinin sürekli eleştiri altında olması, psikolojik mobbingin en sık rastlanan örneklerinden biridir. Eleştirilerin niteliği de oldukça önemlidir. Eğer eleştiriler yapıcı, yönlendirici ve belli bir amaca yönelikse, kişinin iş performansını artırmaya yardımcı olabilir. Ancak, eleştiriler sürekli tekrarlandığında ve bireyi hedef alacak şekilde yapılıyorsa, kişinin özgüveni ve motivasyonu ciddi şekilde etkilenebilir. Bu da, iş yerinde performansın düşmesine ve çalışanın tükenmişlik sendromuna girmesine neden olabilir. Dolayısıyla, iş yerinde eleştiri yapmak, doğru ve yapıcı bir şekilde yapılmalı, sürekli tekrar edilmemelidir.

İş Yapamazlar

Psikolojik mobbingin bir örneği kişinin iş yapamaz hale getirilmesidir. Mobbinge uğrayan çalışan, iş yerinde gereksiz işlerle uğraştırılır veya iş yükü artırılır. Bu durumda kişi, işiyle ilgili doğru düzgün bir şey yapamaz hale gelir. Sürekli yapılan çıkışlar, eleştiriler, gözdağı verme gibi suistimal taktikleri de benzer bir sonuca yol açar. Bu durumda, çalışanın kendine olan güveni azalır, özsaygısı zarar görür ve işe gitmekten korkar hale gelir. Bu tür bir mobbing, çalışanın performansının ve verimliliğinin düştüğü bir iş ortamı yaratır ve işletme için de zararlı olabilir.

Mobbingin Sonuçları

Psikolojik mobbing, yani sürekli eleştirme, itibarsızlaştırma, şiddetli bağırma ve küfür gibi eylemler, insanların iş yerinde yaşamlarını cehenneme çevirebilir. Sonuçları gerçekten dehşet vericidir. Mobbing kurbanları genellikle depresyon, yorgunluk, uyku bozuklukları, kaygı, sosyal çatışmalar, özgüven eksikliği, aşırı duygusallık, düşük iş performansı ve daha pek çok sorun yaşarlar.

Bu tür stresli yaşam tarzları organları da etkileyebilir. Özellikle sinir sistemi, hormonal dengeler ve bağışıklık sistemi bozulabilir. Aynı zamanda, psikolojik faktörler kalp krizi riskini arttırabilir. Bu nedenle, mobbingin iş yerinde ciddi sonuçları olabileceğinden, iş yerleri çalışanlara her zaman destek sağlamalı, bu sorunlarla mücadeleye yardımcı olmalıdır.

Yalıtım

Mobbinge uğrayan kişilerin iş yerinde yalıtılabildiği bir gerçektir. Yalıtım, mobbing kurbanlarının çalışma ortamında tamamen yalnız bırakılmaları anlamına gelir. Böylece, kurbanlar arkadaşları ve iş arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorluk çekerler. Bu durum, kurbanların iş yerindeki performanslarını ve motivasyonlarını önemli ölçüde etkileyebilir.

Yalıtım genellikle, mobbing failleri tarafından bilinçli bir şekilde kullanılan bir taktiktir. Failler, kurbanları diğer iş arkadaşlarından soyutlayarak kontrollerini artırmaya çalışırlar. Ayrıca, kurbanların şikayet etme veya yardım isteme olasılıklarını da azaltarak, faillerin mobbing davranışlarına devam etmelerini kolaylaştırırlar.

Yalıtım, genellikle bilinçsizce de uygulanabilir. İş arkadaşları, mobbinge uğrayan bir kişinin işleri kötüye gitmeye başladığını fark edip, ondan uzak durmaya başlayabilirler. Bu durumda, farkında olmadan da olsa mobbing kurbanları yalnız bırakılabilirler.

Yalıtımın etkileri oldukça zararlıdır. Mobbing kurbanları çaresizlik hissi yaşayarak duygusal açıdan kırılabilirler. Bu da, depresyon, kaygı ve hatta intihar düşüncelerine neden olabilir. Bu nedenle, mobbinge uğrayan kişilerin yalıtılmaması ve desteklenmesi büyük önem taşır.

Duyusal Mobbing

Duyusal mobbing, iş yerinde sıklıkla yaşanan bir sorundur. Fiziksel ve sözlü taciz, iş arkadaşları tarafından sürekli rahat bırakılmama, iş yerindeki havaalanı ötesinde sesler, kötü kokular, parfümler ve hatta yemek kokuları insanların huzuru için bir etken olabilir. İş yerindeki mobbing, çalışanlar için birçok stres kaynağı olabilir ve bu da iş performansını olumsuz etkileyebilir. Mobbingin aşırı bir şekilde yaşanması, çalışanlarının duyusal anlamda rahatsızlık hissetmelerine ve hatta işlerinden ayrılmalarına neden olabilir. İş yerindeki duyusal mobbing, çalışanların huzurunu ve tüm işyeri kültürünü olumsuz etkileyebilir.

Fiziksel Taciz

Fiziksel taciz, iş ortamında kişinin bedensel bütünlüğüne karşı yapılan her türlü saldırıdır. Bu tarz mobbing örnekleri sıklıkla görülmekte ve çalışanların ruh sağlıklarını derinden etkilemektedir. Özellikle cinsiyet, ırk, engellilik, din, dil, cinsel yönelim gibi nedenlerle kişiler hedef alınmaktadır. Fiziksel taciz örnekleri arasında sürekli olmayan ancak tekrar edilen dokunma, itme, çekme, yumruk atma, tehdit etme, cinsel istismar gibi davranışlar yer almaktadır. Bu durum çalışanların iş verimliliğini düşürürken, psikolojik travmalar yaşamalarına sebep olmaktadır. Bu sebeple, işverenlerin bu tarz davranışları tolere etmemeleri ve çalışanlarının güvenliğini sağlamaları önem taşımaktadır.

Sesli Taciz

İş yerinde yaşanan mobbing örnekleri arasında sesli taciz de yer almaktadır. Bu durum, duyusal mobbingin bir diğer şeklidir. Çalışanların yüksek sesle küçük düşürülmesi, onların iş arkadaşları ve üstleriyle işbirliği yapmasının engellenmesi, mobbingin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.

Sesli taciz, çalışanların psikolojik sağlığını olumsuz etkileyerek, iş yerindeki performanslarını düşürebilir. Bu tür mobbing durumlarına karşı işverenlerin etkili bir şekilde müdahale etmesi ve çalışanların mağdur olmalarını önlemesi gerekmektedir. Aksi halde, çalışanların işten ayrılması veya işyeri içinde ciddi bir iç çatışma meydana gelebilir.

Genel Mobbing Örnekleri

Mobbing, birçok farklı şekilde kendini gösterebilir. İş yerindeki mobbing örnekleri, psikolojik, duyusal ve genel olarak üçe ayrılabilir. Genel mobbing ise her yerde karşımıza çıkabilir. Genel mobbing örnekleri arasında kişinin iş yükünün artırılması, küfür ve yalancı iddialar yer alır. Bu tür davranışların yapıldığı ortamlarda çalışma verimliliği düşebilir ve kişiler işlerini yapamaz hale gelebilir. Mobbingin herhangi bir şeklinin var olduğu bir ortamda, çalışanların ne yapmaları gerektiğine dair bilgi sahibi olmaları önemlidir.

Küfür ve Yalancı İddialar

Küfür ve yalancı iddialar iş yerinde özellikle çalışanlar arasındaki ilişkilerde sıkça görülen genel mobbing örneklerinden biridir. Bir çalışanın diğerine küfür etmesi, kötü sözler kullanması ya da yalancı iddialarda bulunması, diğer çalışanın iş yerinde rahatsız hissetmesine ve iş performansının düşmesine neden olabilir.

Bu tarz davranışlar iş yerinde olmamalıdır ve çalışanların arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için önlemler alınmalıdır. İş yerinde bu tarz durumlarla karşılaşan çalışanlar, bu konuda işverenlerini bilgilendirmeli ve mobbinge karşı alınacak önlemler konusunda destek talep etmelidirler.

Bir çalışanın diğerine sürekli küfür etmesi, üzerine yalan atması ya da yalancı iddialarda bulunması, diğer çalışanların iş yerinde rahat çalışmasını engelleyebilir. Ayrıca, bu davranışlar çalışanlar arasında güvenin kaybolmasına ve iş verimliliğinin düşmesine neden olabilir.

İş yerindeki yöneticiler, bu tür davranışlara kesinlikle müsaade etmemeli ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı yürütülebilmesi için mobbinge karşı gerekli önlemleri almalıdırlar. Aksi takdirde, iş yerindeki huzursuzluk artar ve çalışanların verimliliği düşer.

İş Yükü

İş yükü artırma, genel mobbing örnekleri arasında yer almaktadır. Çalışanların üzerine fazla iş yükü verilerek, onları baskı altına alarak çalıştırmaya zorlamak, mobbing türü olarak kabul edilir. Bu durum, çalışanların iş hayatındaki performanslarını düşürürken, aynı zamanda çalışanlar üzerindeki stres seviyesini de artırır.

İş yükü artırma, çalışanların motivasyonunu düşürür ve çalışanların iş yerinde mutsuz ve motivasyonsuz kalmasına neden olur. Bu durum, çalışanların işten çıkma kararı almasına veya verimli bir şekilde çalışamamasına neden olabilir. İş yükü artırma durumu önemsenmediği takdirde, çalışanların sağlığına ve iş hayatlarına olumsuz etkileri olacaktır.

Yorum yapın